holset  BorgWarner  mitsubishi logo  turbosmart

Monteringsanvisning

qeikka 1 peikka 2 oeikka 3

1. Är du riktigt säker att...

Att byta turbo kräver både yrkeskunskap och rätt verktyg och tillbehör. Om du i alla fall går in för att byta turboaggregatet själv, följ dessa råd och tips.

 

2. Detta behöver du

Det lönar sig att byta olja och filter på samma gång. Kontrollera biltillverkarens anvisningar och föreskrifter i reparationshandboken.

 

3. Ta foton innan du demonterar aggregatet

Turboaggregatet är ofta besvärligt att komma åt. Några foton före och under arbetet fungerar som stöd för minnet och underlättar hopmonteringen.

neikka 4

 

meikka 5

 

leikka 6

4. Töm motoroljan och ta demontera olje- och luftfiltren

Töm den gamla oljan i ett kärl, och demontera oljefiltret och luftfiltret. Oljan och oljefiltret är farligt avfall. Luftfiltret kan kastas i hushållsavfallet.

 

5. Undersök varför den gamla turbon gick sönder

Att ett turboaggregat går sönder kan ha flera orsaker. Det är förnuftigt att undersöka den trasiga turbon innan en ny monteras, så att den nya inte går sönder av samma orsak. Fråga din turboförsäljare, om du misstänker att orsaken inte är normalt slitage.

 

6. Rengör alla delar som behövs

Alla delar som har anknytning till turbons luftintag och smörjning ska tvättas noga, så att den nya turbon inte skadas av orenheter eller smutsig olja.

neikka 4

 

meikka 5

 

leikka 6

7. Kontrollera alla delar som ska anslutas till turbon

Kontrollera efter rengöringen konditionen hos alla laddrör, sugslangar och oljekanaler som ska anslutas till turbon. Alla delar som är slitna eller igensatta måste bytas. I ingångsröret för olja samlas ofta oljesot, som löser sig i den nya oljan och följer med till turboaggregatet. Var därför mycket noggrann, så att din nya turbo inte går sönder!

 

8. Kontrollera att du har rätt reservdel. VIKTIGT!

Kontrollera alltid på typskylten att du har fått rätt turboaggregat. Om du är osäker eller om typskylten saknas, ta kontakt med säljaren. Om du installerar fel aggregat kan följden bli personskador eller kostsamma materiella skador.

 

9. Monteringen kan inledas när alla delar är rengjort

Du kan inleda monteringen när du har rengjort och kontrollerat alla delar som hör till turbon eller har direkt inverkan på dess funktion.

neikka 4

 

meikka 5

 

leikka 6

10. Fyll på olja i påfyllnadshålet

Använd bara nya packningar. Fyll på olja genom turbons påfyllnadshål med en oljekanna för att säkerställa att turbon är tillräckligt smord redan vid första starten: det kan ta ett ögonblick innan oljan från bilens pump når fram. Av samma orsak lönar det sig att fylla ingångsröret med olja.

 

11. Improvisera inte!

Använd aldrig silikon eller andra oriktiga tätningsmaterial i stället för nya packningar. Använd inte heller buntband, tejp eller felaktiga oljor, om du vill att din nya turbo ska hålla länge.

 

12. Dra åt alla skruvar enligt anvisning

Följ noga tillverkarens anvisningar om åtdragningsmoment, och byt ut alla skruvar mot nya när detta rekommenderas. Drar du åt skruvarna för hårt kan gängorna skadas eller aggregatet gå sönder.

neikka 4

 

meikka 5

 

leikka 6

13. Kontrollera utförandet

När du är klar med monteringen ska du kontrollera att alla delar är på rätt plats och alla skruvar åtdragna. Laddrör som lossnar och oljekanaler som läcker medför olägenheter och leder ofta till att turbon går sönder.

 

14. Montera nya olje- och luftfilter

Montera ett nytt oljefilter. Det är ofta bra att fylla det på förhand, så att oljetrycket i motorn snabbt stiger till önskad nivå. Montera också ett nytt luftfilter omsorgsfullt. Fyll på ny motorolja enligt tillverkarens anvisningar. Kom ihåg att dra åt bottenpluggen först.

 

15. Testa en stund

Starta motorn för en stund och kontrollera att det inte finns läckor i luft- och oljekanalerna. Stäng av motorn och kontrollera motoroljans påfyllnadsnivå med en mätsticka. Fyll på vid behov.

neikka 4

 

meikka 5

 

16. Montera resten av delarna

Lägg alla plastdekorationer och skyddstätningar på plats och stäng motorhuven. Monteringen är klar!

 

17. Ta hand om avfallet!

Kom ihåg att föra riskavfall till lämpligt insamlingsställe. Det gamla aggregatet kan du lämna till turboförsäljaren kostnadsfritt; i bästa fall får du till och med några slantar för den.

 

Använd bara nya packningar. Fyll på olja genom turbons påfyllnadshål med en oljekanna för att säkerställa att turbon är tillräckligt smord redan vid första starten: det kan ta ett ögonblick innan oljan från bilens pump når fram. Av samma orsak lönar det sig att fylla ingångsröret med olja.